Privicy policy

 

Deze website

 
 

Ondanks het feit dat Baflo Media uiterste zorg besteedt aan de op deze website opgenomen informatie, kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

 
     
 

Verklaring gebruik persoonsgegevens

 
 

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door Baflo Media uiteraard vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat wij uw gegevens zonder uw toestemming niet aan derden ter beschikking zullen stellen. Baflo Media gebruikt uw gegevens slechts voor het doel waarvoor u deze aan ons ter beschikking stelt.